Základná organizácia OZ KOVO, SLOVAN-METAL, s.r.o.